Priser BankAxept

Priser fra 1. januar 2020

Priselement Enhetspris
Priselement Transaksjonspris før volumrabatt Enhetspris 0,21 NOK (per transaksjon)
Priselement Abonnement Enhetspris 150,00 NOK (per måned)

Transaksjonspris
Regnes for hver enkelt transaksjon som er gjennomført i mottakssystemet. Transaksjoner som ikke gjennomføres (for eksempel transaksjoner som avvises på grunn av manglende dekning på betalers konto,) blir ikke belastet. Reverserte transaksjonsmeldinger belastes.

Abonnement
Brukerstedsabonnement faktureres per BAX-nummer per måned, og forutsetter at det er gjennomført transaksjoner den aktuelle måned.

Øvrige priser

Priselement Enhetspris
Priselement Registrering av ny avtale Enhetspris 990,00 NOK / per avtale
Priselement Vareretur abonnement Enhetspris 95,00 NOK / per BAX-nummer per måned
Priselement Vareretur transaksjonspris Enhetspris 1,00 NOK / per transaksjon
Priselement Fakturagebyr ved utsendelse per post Enhetspris 100 NOK / per faktura

Registrering av ny avtale

Ved opprettelse av nytt, eller endring av organisasjonsnummer, må det inngås ny avtale.

Vareretur

Varereturtjenesten registreres per BAX-nummer, og faktureres for alle måneder.

Fakturering for tjenester fra BankAxept

Faktura for tjenester fra BankAxept kan mottas som Autogiro eller EHF (uten gebyr fra BankAxept). Gebyr for faktura tilsendt på papir er 100 NOK per faktura.

Volumrabatter på transaksjonspris (per transaksjon)

Intervall Volum transaksjoner fra Volum transaksjoner til Transaksjonspris
Intervall 1 Volum transaksjoner fra 0 Volum transaksjoner til 1 000 000 Transaksjonspris 0,21 NOK
Intervall 2 Volum transaksjoner fra 1 000 001 Volum transaksjoner til 50 000 000 Transaksjonspris 0,15 NOK
Intervall 3 Volum transaksjoner fra 50 000 001 Volum transaksjoner til Uendelig Transaksjonspris 0,09 NOK

Rabatten regnes ut fra avtalepartens totale volum innenfor én kjede-/rammeavtale eller brukerstedsavtale og regnes per kalenderår (fra 1.1. til 31.12.). Gjelder samlet volum for alle BankAxept-betalinger i mottakssystemet. Rabattmodellen er suksessiv og transaksjonsprisen gjelder for alt volum innenfor hvert trinn. Neste trinn gjelder først når et trinn er oppnådd. Det vil si at transaksjoner fra 0 til 1 000 000 faktureres 0,21 NOK. Fra og med transaksjon 1 000 001 til og med transaksjon 50 000 000 faktureres 0,15 NOK osv.

Vipps AS tar forbehold om trykkfeil i prislisten. Se dato for siste versjon. Alle priser er ekskl. mva. BankAxept betalingstjenester er ikke mva.-pliktige.