Skjermbilde 2022-01-19 kl. 15.59.17.png

Vipps-betaling reduserer smittefaren på sykehus

19.1.2022

Regjeringens nylige lettelser i smittevernstiltakene er et tydelig signal om at Norge forhåpentligvis er et skritt nærmere en normal hverdag. Knapt noen vil ønske en slik situasjon mer velkommen enn landets sykehus og poliklinikker.

Med ansatte som fyller samfunnskritiske oppgaver og pasienter med nedsatt immunforsvar eller underliggende sykdommer, har det vært ekstra viktig for disse aktørene å redusere smittefaren gjennom blant annet unødvendig kontakt, og så langt som mulig sørge for kortest mulig opphold i fellesarealer.

Færre fysiske møtepunkter

Brukervennlig betalingsløsning har vært et av mange tiltak for å lykkes med dette. Helse Vest er det første helseforetaket i Norge som tok i bruk Imatis´ løsning for elektronisk ankomstregistrering og betaling med Vipps i mai 2019 innen somatikken.

Siden da har de fleste poliklinikkene i fem av våre største sykehus i helseforetaket tatt i bruk løsningen. Erfaringene deres er udelt positive ifølge prosjektleder Edith Kalve i Helse Vest IKT.
Image_right

- Vipps-løsningen gjør det enkelt og sikkert for pasienten å betale sin egenandel.  Å gjøre opp i en bankterminal i en ekspedisjon krever fysisk interaksjon med våre medarbeidere. Med Vipps har pasientene automatisk fått regning på mobilen når behandlingen er avsluttet. Regningen kan betales når vedkommende vil, om det er på vei til bilen eller hjemme i deres egen sofa, sier Kalve.

I tillegg til å spare pasienten for tid i forbindelse med betaling, bidrar Vipps-løsningen også til å unngå unødvendig opphold i fellesområder for pasienter og pårørende etter en behandling. I lys av pandemien, restriksjoner og smittevernstiltak er Kalve glad for at Helse Vest allerede i 2019 begynte å ta i bruk løsningen, og at mange poliklinikker har tatt løsningen i bruk i løpet av pandemien.

Skjermbilde 2022-01-18 kl. 09.29.13.png

Helse Sør-Øst følger etter


- I løpet av 2021 hadde vi over en halv million betalinger gjennom Imatis-løsningen. Om lag 40 prosent av disse ble gjort med Vipps. Det er også betalinger der våre medarbeidere har unngått unødig kontakt med pasienter og pårørende. Når man vet hvor lang tid en betaling i bankterminal tar, er det tid pasientene har unngått å tilbringe i våre fellesarealer. Dette er tid der de verken har utsatt andre eller blitt eksponert for mulig smitte, sier Kalve, og legger til at de ikke har fått inn klager fra verken pasienter eller medarbeidere på Vipps som betalingsløsning, og vil fortsette innføring av løsningen til pasienter innenfor radiologi og psykiatri i 2022.

Helse Sør-Øst skal snart ta i bruk Imatis’ løsning for elektronisk ankomstregistrering og betaling. Basert på egne erfaringer anbefaler Helse Vest de øvrige helseforetakene om å følge etter.
- Løsningen er stabil i drift, avlaster ansatte og har gjort det mulig å tilpasse interne oppgjørsrutiner. Vipps er en kjent betalingskanal som er enkel å bruke, og tallene viser at den er populær hos pasientene. Fra et helseperspektiv reduseres også behovet for unødvendig kontakt mellom medarbeidere og pasienter, og pasientene tilbringer kortere tid hos oss, sier Kalve.

Ta betalt på nett

La kundene dine betale med Vipps på nett eller i appen din. Alt kunden din trenger for å betale er mobilnummeret sitt, så betaler de i Vipps med et klikk.