Vipps i terminal

Bestill merking til din butikk på SMS

vipps_i_terminal_vippetass1.png

Send kodeord VIPPS TERMINAL + navn + adresse til 27400

Sjekk at du oppgir riktig adresse :)