Vipps er én av mange digitale plattformer som barn og unge bruker daglig. Dessverre er det enkelte som misbruker åpenheten som brukerne har. I Vipps-chaten sender folk hverandre skriftlige meldinger, enten én til én eller i en gruppe. Det store flertallet av meldingene er helt uproblematiske. Men når budskapets mål er å såre, true eller sperre andre ute, krysses grensen for hva som er rett og galt.

Det er også et faktum at enkelte barn og unge tvinges eller lures til å sende overgripsmateriale til fremmede og får betalt på Vipps. Det at Vipps kan spille en rolle i å muliggjøre alvorlig kriminalitet er noe vi tar på ytterste alvor. Vipps har utviklet et godt samarbeid med politiet. For å forhindre overgrep finnes det folk i Vipps som overvåker plattformen vår. Politiet kontaktes alltid ved mistanke om at noe mistenkelig eller kriminelt har skjedd.

Å skape trygge brukeropplevelser på Vipps har vår høyeste prioritet. Derfor lover vi å fortsette vårt gode samarbeid med både politiet og brukerne våre. Vi håper også at flest mulig omsorgspersoner og barn snakker om hva de mener er godt nettvett, og sammen legger en plan for hva man kan og ikke skal gjøre på nettet.

Gå tilbake til hovedsiden om Vipps og nettvett