Vipps_Rune Garborg2.png

30.06.2021

Mobile betalinger og netthandel vokser i rekordfart. Det merkes på den stadig økende bruken av danske MobilePay, finske Pivo og vår egen Vipps. Det er derfor med entusiasme vi meddeler at vi planlegger en sammenslåing av de tre suksessfulle lommebøkene til en felles sterk lommebok.

- For å være konkurransedyktige i et globalt betalingsmarked må vi sette et tydeligere fotavtrykk, og sammenslåingen vil gi oss den konkurransekraften vi trenger. Ved å samle tre sterke lommebøker og merkevarer på èn solid teknisk plattform, får vi et enda bedre utgangspunkt for å skape forenkling i verdensklasse, sier Rune Garborg, i Vipps.

Den nye felles lommeboken vil samlet ha 11 millioner brukere, over 700 millioner årlige transaksjoner og 330.000 bedriftskunder i Finland, Danmark og Norge, og blir med dette en av de største lommebøkene i Europa.

Muliggjør betalinger på tvers av landegrensene

Sammenslåingen vil føre til at brukere og butikker får flere og bedre løsninger i et raskere tempo. Blant annet har vi en klar ambisjon om å gjøre det enkelt for brukerne å betale på tvers av landegrensene,, noe vi vet er etterspurt blant brukerne.

Etterspørselen og bruken av kontaktløse betalinger vokser år for år, og har fått et ytterligere dytt av pandemien. Det nye selskapet samler det beste fra de tre lommebøkene til beste for brukere, butikker og partnere. Planen for det nye selskapet er å investere i enda bedre netthandelsløsninger, for å møte stadig høyere forventninger blant nordiske netthandelsaktører.

Dagens Vipps-sjef, Rune Garborg, vil i henhold til avtalen bli utnevnt som leder for det nye selskapet. Claus Bunkenborg som leder MobilePay i dag vil få plass i ledelsen. Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB og styreleder i Vipps i dag, vil bli styreleder for det nye selskapet. Det nye sammenslåtte selskapet får hovedkontor i Oslo, og vil bli underlagt norsk tilsyn.

Sammenslåingen fordrer godkjennelse fra relevante myndigheter som for eksempel EU-kommisjonen. Vi forventer at godkjenningsprosessen kan ta tid, kanskje opptil ett år. Inntil da vil virksomheten i Vipps fortsette som før.

BankAxept og BankID slås sammen til ett selskap

Som en del av prosessen med å slå Vipps sammen med MobilPay og Pivo, vil Vipps fisjonere med BankAxept og BankID. Det betyr at BankAxept og BankID samles til ett selskap som fortsatt eies 100 % av de norske bankene. Eierbankene er samstemte i ønsket om å fortsette sitt eierskap og videreutvikling av nasjonal infrastruktur for ID og betaling. Et nasjonalt eierskap gir nødvendig fart og fokus fremover for både BankID og BankAxept. Tidspunktet for fisjonen avhenger av når avtalen om sammenslåing mellom Vipps, MobilePay og Pivo blir godkjent av relevante myndigheter. Vi vil starte planleggingen, men vil ikke gjennomføre fisjonen før fusjonen er godkjent.


Fakta om det nye selskapet:

  • Det nye selskapet vil ha over 500 medarbeidere over hele Danmark, Finland, Norge og Litauen.
  • Fusjonen vil skape en av de største lommebøkene i Europa.
  • Alle tre nåværende merkevarer vil foreløpig fortsette. Brukerne av de tre lommebøkene kan fortsatt bruke appene sine helt som normalt fremover, og potensielle endringer kan ikke skje før sammenslåingen er godkjent av myndighetene.
  • Planen er at Vipps’ teknologiplattform vil brukes fremover. Den videreutvikles for å møte danske og finske krav, og de to andre lommebøkene vil så migreres over til felles plattform. Vipps har en moderne skyplattform, som vil danne et felles grunnlag for økt produktinnovasjon.
  • Den planlagte fusjonen påvirker ikke de nåværende distribusjonsavtalene mellom Vipps og de norske distribusjonsbankene, eller mellom MobilePays danske og finske partnerbanker. OP Bank, eieren av Pivo, blir distributør av den nye felles lommeboken i Finland.
  • Eierstrukturen for det nye selskapet blir som følger: Vipps’ norske eierbanker: 65%; Danske Bank: 25%; og OP Financial Group: 10%.
Vipps_Rune_Garborg_pressconferance june 30th.jpg

Fra pressekonferansen i Bjørvika 30. juni kl. 11.