Vipps MobilePay er nå en realitet

vm-closing

Fra i dag er den nye nordiske betalingsutfordreren Vipps MobilePay offisielt på plass.Nå kan vi endelig begynne reisen mot å gjøre nordiske betalinger enda enklere, sier den nå nordiske betalingssjefen, Rune Garborg

1.11.2022
For ti dager siden godkjente EUs konkurransemyndigheter sammenslåingen mellom Vipps og MobilePay. I dag gjennomføres transaksjonen der Vipps AS kjøper alle aksjene i MobilePay AS, og de to aktørene danner en felles betalingsutfordrer.

Gjennom hele prosessen har ambisjonen vært å skape et av de mest kundeorienterte selskapene i Europa. Den nye organisasjonen vil bygge tre kundefokuserte segmenter på tvers av landegrenser med ansvar for å lage produkter som forenkler hverdagen og som folk og bedrifter elsker. De tre segmentene vil rette seg mot store kunder, SMB-markedet og privatkunder. Selskapet etablerer også en enhet som skal utvikle helt nye forretningsområder.

– Fra nå er vi 650 superdyktige og engasjerte medarbeidere som har brukt det siste halvannet året til å forberede oss til i dag. Målet er å være best på å identifisere kundeproblemer der vi kan forenkle og fjerne friksjon. Derfor setter vi opp organisasjonen ut fra kundenes behov og ikke basert på geografien vi operer i, sier Rune Garborg, leder i det nye selskapet.,

Styret og ledergruppen er på plass

Eierskapet i Vipps MobilePay er fordelt med 72,2 prosent til bankene bak Vipps og 27,8 prosent til Danske Bank. Hovedkontoret vil ligge i Oslo, og virksomheten vil i fremtiden være underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB og nåværende styreleder i Vipps, blir styreleder også videre. Øvrige medlemmer av styret er:

Christian Bornfeld, leder for personkunder, Danske Bank. Mark Wraa-Hansen, leder for privatkunder Danmark, Danske Bank. Jan-Frode Janson, administrerende direktør SpareBank 1 SMN. Hege Beate Toft-Karlsen, konsernsjef Eika Gruppen. Benjamin Kristoffer Golding, EVP Betaling og Innovasjon i DNB. Geir Bergskaug, administrerende direktør Sparebanken Sør. Marit Andreassen (ansattrepresentant). Baard Ivar Slaattelid (ansattrepresentant).

Det nye lederteamet i Vipps MobilePay

Ledergruppen i Vipps MobilePay er også på plass. I tillegg til Rune Garborg består den av følgende medlemmer:

  • Claus Bunkenborg blir leder for Ny vekst og viseadministrerende direktør i selskapet. Han er i dag administrerende direktør i MobilePay.
  • Vegar Heir blir leder for storkunder. Han er i dag kommersiell leder i Vipps.
  • Merete Stigen blir leder for små og mellomstore kunder. Hun er i dag leder for Finans og Strategi i Vipps.
  • Anette Bøje blir leder for Brukere (Users). Hun er i dag Chief Commercial Officer i MobilePay og medlem av hovedstyret.
  • Morten Kjelsø blir CTO og leder for Teknologi og Plattform, som skal levere teknologien, betalings- og dataplattformene. Han er i dag Chief Technology Officer og leder for utvikling og innovasjon i MobilePay.
  • Even Westerveld blir leder for Merkevare og Kommunikasjon. Han er i dag leder for Mennesker og merkevare i Vipps.
  • Silke Øverby blir leder for Risikostyring og Compliance. Hun har samme stilling i Vipps i dag.
  • Mette Godsk Jensen blir leder av Mennesker og Organisasjon. Hun er for tiden Chief People Officer i MobilePay
  • En rekruttering skal munne ut i ansettelsen av ny leder for Finans og Juridisk. Fram til da vil Merete Stigen være fungerende leder for Finans og Juridisk.

– Med kompetente og engasjerte eiere samt et sterkt lederteam på plass, ser jeg frem til å begynne å jobbe med dette fantastiske nye selskapet, sier Rune Garborg.

Les også:

EU-kommisjonen gir grønt lys for Vipps MobilePay

www.vippsmobilepay.com