BankID AML

Er du rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Vi hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter.

BankID AML (Anti Money Laundering) gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. BankID AML hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.

 • Få tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll
 • Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre
 • Få informasjonen rett inn i arbeidsflyten du allerede har

Med BankID AML kan du:

 • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
 • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
 • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP, via Trapets’ nordiske PEP-liste
 • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
 • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
pris-ikon.png

Personkunder: 40,- per søk

Bedriftskunder: 50,- per søk

Kontinuerlig screening: Fastpris avhengig av størrelsen på kundeporteføljen.

Prisene er fra oss til forhandler. Se hele prislisten.

Slik kommer du i gang

BankID AML er et fleksibelt API som det er lett å integrere seg mot, slik at du kan gjøre kundekontrollen i det programmet du bruker i dag. API-et henter informasjonen fra mange ulike kilder, slik at du får alt av informasjonen fra disse på ett sted. Vi har også enklere verktøy, eller ferdige løsninger for deg som ikke vil integrere direkte.

Har du ikke egne verktøy og ønsker å komme raskt i gang? Da kan du ta i bruk BankID AML gjennom en ferdig portal som tilbyr legitimering, signering og innhenting av nødvendige opplysninger for kundekontroll.

Sjekk gjerne ut løsningene Kundesjekk.no, Verified, Signant, Saumfare og Visena.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å velge riktig løsning for deg.

Bruker dere et bransjesystem kan det hende kundekontroll med BankID AML er tilgjengelig i systemet dere allerede bruker. Vi jobber kontinuerlig med å utvide denne listen. Bransjesystemer med BankID AML er  Visena, Vitec, ECIT, og Avant IT.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å velge riktig løsning for deg.

Har dere egne utviklere og ønsker å integrere i eget system, kan dere integrere produktet selv. Det er mulighet for å integrere direkte på vårt API, eller direkte på et ferdig grensesnitt for å få det i samme flyt som eksisterende arbeidsprosesser.
Se teknisk dokumentasjon.

Ta kontakt med oss for å vurdere dine muligheter for direkte integrasjon.

Kundekontroll av bedriftkunder  

Det kan være tidskrevende å samle inn den informasjonen man trenger for å utføre kundekontroll av bedrifter. Med BankID AML kan du spare tid og manuelt arbeid ved å samle informasjon automatisk inn i systemene du allerede bruker. Du kan blant annet hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller og reelle rettighetshavere
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Eierskapstruktur

Videre bruker man personsøket for å vurdere om risikoindikatorer ved rolleinnehavere eller reelle rettighetshavere påvirker bedriftens risiko.

Kundekontroll av personkunder

Med BankID AML kan du identifisere, legitimere og samle inn nødvendig informasjon på enkeltpersoner. Dette kan gjøres digitalt uten personlig oppmøte, og utfylling av lange skjemaer. Du får dokumentasjon på at et søk er gjennomført, også der det ikke finnes noen grunn til mistanke. Du kan blant annet hente inn, lagre og verifisere følgende informasjon:

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Folkeregistrert adresse og postadresse
 • Statsborgerskap og fødested
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste
 • Søkeresultater fra EUs, FNs og OFACs sanksjonsliste

Flere smarte tips om BankID AML