Personvernerklæring Vipps

Versjon 1.12 - 05.10.2022

Kort fortalt

I Vipps bryr vi oss om personvernet ditt. Derfor har vi alltid ansvaret vårt i tankene når vi behandler personopplysningene dine.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor og hvordan. Erklæringen beskriver også rettighetene du har og hvordan du utøver disse.

Girl with phone (1).png

1. Behandling av dine personopplysninger for å levere Vipps-tjenester 

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

For å ha en Vipps-profil behandler vi følgende informasjon om deg:

 • Opplysninger om deg (navn, telefonnummer, e-postadresse, Folkeregistrert og egenutfylt adresse, fødselsnummer)
 • Konto- og kortopplysninger (bankkontonummer, maskerte debet- eller kredittkortnummer, utløpsdato). Vår innløserbank behandler i tillegg ytterligere informasjon knyttet til kort.
 • Bruksdata (visninger i app, tid og klikk i våre flater, søk, inn- og utlogginger)
 • Tekniske data (interne ID-er, IP-adresse, mobilens operativsystem, mobilenhet, nettleser, innstillinger i app, logg over tekniske hendelser mm.)

I tillegg innhenter vi følgende informasjon fra ulike registre for å sikre at vi har riktige opplysninger:

 • Kontaktopplysninger (navn og adresse), statsborgerskap fra Folkeregisteret
 • Eierskap til bankkonto fra Konto- og adresseregisteret
 • Næringslivsroller fra Brøynnesundregistrene 

Husk: Som Vipps-bruker vil andre Vipps-brukere kunne se ditt navn ved å søke på hele mobiltelefonnummeret ditt i Vipps-appen.

Hva gir oss lov til dette?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 1 gjelder:

 • Betalinger til privatpersoner
 • Betalinger til bedrifter, lag og foreninger
 • Betalinger på nett og i app
 • Faste betalinger

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Hovedgrunnen til at vi bruker dine personopplysninger er for å levere Vipps-tjenester til deg. For eksempel sånn at vi kan gjennomføre betalinger og generelt få tjenestene til å fungere på best mulig måte. For å sende og motta penger gjennom Vipps, behandler vi følgende informasjon:  

 • Transaksjonsdata (dato og klokkeslett, navn og telefonnummer til mottaker eller brukerstedsnavn, betalingskilde, mottakskonto, beløp, vare/tjeneste, tekst/meldinger)

I tillegg vil mottaker se følgende informasjon:

 • Transaksjonsdata (dato og klokkeslett, navn og telefonnummer til avsender, beløp, vare/tjeneste, tekst/meldinger)Husk: Som Vipps-bruker vil andre Vipps-brukere kunne se ditt navn ved å søke på hele mobiltelefonnummeret ditt i Vipps-appen.

Hva gir oss lov til del 1?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 2: Pengegaver

Når du sender en pengegave til enkelte ideelle organisasjoner, kan du velge å dele fødselsnummer og navn med de slik at du kan få skattefradrag for pengegaven. 

Hva gir oss lov til del 2?

Ditt samtykke.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

For å levere Vipps Logg Inn behandler vi, med ditt samtykke, følgende informasjon: 

 • Din preferanse (nettsider/brukersteder hvor du bruker Vipps Logg inn)   

Du kan velge å dele følgende informasjon fra din Vipps-profil, basert på samtykke, til andre nettsider:

 • Opplysninger om deg (navn, telefonnummer, e-postadresse, Folkeregistrert og egenutfylt adresse, fødselsnummer)

Husk: Du finner oversikt over nettsider som du har samtykket til i Profil > Personlig informasjon > Bedrifter med tilgang i appen. Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker på samme sted.

Hva gir oss lov til dette?

Ditt samtykke.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Del 1:

For å levere Vipps Hurtigkasse eller Vipps Checkout behandler vi de samme personopplysningene som fremgår av punkt 1.1.2 (for betaling) og punkt 1.1.3 (Vipps Logg inn). I tillegg behandler vi følgende informasjon:

 • Din preferanse (nettsider/brukersteder hvor du bruker Vipps Hurtigkasse og Vipps Checkout)

Hva gir oss lov til del 1?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 2:

Du kan også velge å dele følgende informasjon fra din Vipps-profil, basert på samtykke, til andre nettsider:

 • Opplysninger om deg (navn, telefonnummer, e-postadresse, Folkeregistrert og egenutfylt adresse, fødselsnummer)

Hva gir oss lov til del 2?

Ditt samtykke.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Ved hjelp av QR-koden gir vi deg mulighet til å betale med Vipps istedenfor kort i Terminal. For denne tjeneste behandler vi følgende personopplysninger: 

 • Transaksjonsdata (dato og klokkeslett, avsender- og mottakeropplysninger, beløp)
 • Tekniske data (URL, IP-adresse, operativsystem, mm.)

For å sjekke om det er et gyldig BankAxept-kort knyttet til en av dine betalingskonti, behandles og deles følgende informasjon med bankene hvor du har konto: 

 • Kontoopplysninger
 • Fødselsnummer

Hva gir oss lov til dette?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 1: Vipps Regningsskanner

For å gi deg mulighet til å skanne og betale regningene dine, behandler vi følgende opplysninger: 

 • Regningsopplysninger (betalingsmottakers kontonummer, KID-nummer, beløp, forfallsdato)
 • Bilde av skannet regning

Husk: For å benytte deg av Vipps Regningsskanner trenger Vipps tilganger til kamera, lagring av bilder og velge bilder på din telefon. Se punkt 1.2.

Hva gir oss lov til del 1?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 2: Vipps eFaktura

For å vise deg regninger og betale eFaktura i Vipps, innhenter vi i tillegg følgende informasjon fra fakturautsteder, tjenestetilbydere eller banker:

 • Regningsopplysninger (betalingsmottakers kontonummer, KID-nummer, beløp, forfallsdato)
 • Link til faktura

Husk: Du kan skru av og på funksjoner i appen under Profil > Regninger og eFaktura.

Dersom du har valgt Alltid Vipps eFaktura vil vi informere fakturautstedere slik at de kan sende dine eFakturaer også i Vipps.

Hva gir oss lov til del 2?

Ditt samtykke. 

Del 3: Vipps Legg ut for meg

For å gi deg mulighet til å utsette en regning, behandler vi følgende informasjon

 • Regningsopplysninger (betalingsmottakers kontonummer, KID-nummer, beløp, forfallsdato)
 • Utsatt regning (Hvis du tar i bruk Vipps Legg ut for meg så vil Vipps kun vite om du har fått utsatt regning fra SpareBank 1 Kreditt)

Husk: For denne behandlingen er SpareBank 1 Kreditt AS behandlingsansvarlig.

Hva gir oss lov til del 3?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

For å levere betaling av bruktbil med NAF og Finn, behandler vi følgende informasjon:

 • Informasjon om bilen (registreringsnummer og eier) 
 • Kjøpesum

Hva gir oss lov til dette?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 1: Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Når du bruker Vipps Senere behandler vi de samme personopplysningene som fremgår av punkt 1.1.2 for betaling og følgende for å utføre vurderingen om din betalingsevne:

 • Informasjon innhentet fra kredittopplysningsforetak og Gjeldsregisteret (fødselsnummer, inntekt, eventuelle andre låneforpliktelser, betalingsanmerkninger, osv.)
 • Begrenset interne informasjon (om din Vipps profil, betalingskort og konto, og netthandelstransaksjoner)
 • Din bruk av Vipps Senere

Hva gir oss lov til del 1?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene

Del 2: Sammenstilling av data

Vipps har vurdert som legitim interesse å sammenstille relevant interne data på en begrenset måte i forkant av bruk av Vipps Senere.  Hensikten er å kunne tilby tjeneste som gir en forsvarlig vurdering, samt tilby et brukervennlig og robust tjeneste. Din informasjon i sluttdatasett brukes kun hvis, og i det tidspunktet, du velger "Vipps Senere" som betalingsmetode. 

Hva gir oss lov til del 2?

Vår berettiget interesse.

Husk: Vurderingen behandles automatisk. Noen typer opplysninger fører alltid til avslag (knyttet for eksempel til betalingsanmerkning eller om du har ikke betalt dine tidligere Vipps Senere), mens andre typer opplysninger (for eksempel inntekt og gjeldsgrad) vil vektes mot hverandre i vurderingen av din søknad. Du kan be om manuell behandling ved automatiserte individuelle avgjørelser. Ta kontakt med kundeservice om du ønsker en manuell behandling. Du kan også be oss om mer informasjon om vår berettiget interesse.   

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Når du tar i bruk Vipps Mobil behandler vi følgende opplysninger for å administrere kundeforholdet ditt og for å avregne mobiltelefonbruk: 

 • Abonnementinformasjon (oppstartsdato, type abonnement og endringer, om du har vervet noen)
 • Forbruk (oversikt over GB data, påfylling og gjenstående på utlandskonto, oppgraderinger, sperring/åpning for ulike typer funksjonalitet)
 • Teknisk data (SIM-kort inkl. ICCID)
 • Mobiltelefoninformasjon (mobiltelefonmodell, IMEI, navn på aktive enheter slik som mobil eller 4G-ruter)

Personopplysningene som behandles for Vipps Mobil kan overføres til Nasjonal Referansedatabase (NRDB) for kontroll av eier av abonnementet ved nummerportabilitet og til lovpålagte nummeropplysningstjenester som 1881 m.fl. 

Vipps Mobil vil kunne dele følgende opplysninger til Vipps AS:

 • Opplysninger om deg (navn, mobiltelefonnummer, e-postadresse, Folkeregistrert og egenutfylt adresse, fødselsnummer)
 • Hvilke tjeneste du bruker

Hva gir oss lov til dette?

Avtalen Vipps Mobil AS vi har med deg, se vilkårene.

Husk: Vipps Mobil bruker eRate som mobiltjenesteleverandør og Telenor som nettleverandør. 

For barn

 • Dine foresatte har full oversikt over alt du gjør i appen, og kan se akkurat det samme som du kan. De kan for eksempel se hvem du sender og mottar penger fra, og hvem du chatter med og om hva.   
 • Vi i Vipps lagrer alt som skjer på din konto, som for eksempel ditt navn, mobiltelefonnummer til de som sender deg penger, chat, tidspunkt på når du sender og får penger. 
 • For mer informasjon se Vipps under 15 og husk at du kan alltid ta kontakt med oss via chat på vipps.no, e-post på personvern@vipps.no eller telefon på 22 48 28 00.

For voksne

I tillegg til de personopplysningene som fremgår av punkt 1.1.1 (for betalinger mellom privatpersoner), behandler vi følgende informasjon om både foresatte og barn:

 • Foreldre-barn relasjon innhentet ved oppslag i Folkeregisteret (vergemålstatus) 
 • Dokumentasjon på registrert foreldre- eller vergeansvar, innsendt fra sluttbrukere  

Hvorfor har vi lov til dette?

For å oppfylle avtalen vi har med dine foreldre/verge og deg.

Del 1: Når du bruker appen vår kan du samtykke til følgende funksjoner på mobiltelefonen

 • Lokasjon, slik at du kan finne brukersteder i nærheten av der du er.
 • Kontaktlisten, slik at du kan velge mottakere fra kontaktene dine. Ønsker du ikke å gi tilgang til kontaktlisten, kan du manuelt taste inn mobiltelefonnummer.
 • Bilder og kamera, slik at du kan ha profilbilde, skanne fakturainformasjon, lagre kvitteringer som bilder eller legge til et bilde i en oppgjørs-gruppe.
 • Varslinger, slik at Vipps kan sende deg pushmeldinger.
 • Bakgrunnsoppdatering, slik at du kan motta pushmeldinger fra Vipps. 
 • Mobildata, slik at du kan bruke Vipps når du ikke har trådløst nett.
 • For Android, ber vi om tilganger til mobiltelefonstatus og ID, slik at mobilidentifikator kan lagres og endre/slette innhold i SD-kort, slik at du skal kunne laste opp profilbilde.

Tips: Du kan skru av og på funksjoner på mobiltelefonens innstillinger.

Hva gir oss lov til del 1?

Ditt samtykke

Del 2: Når du bruker appen vår kan du samtykke til følgende funksjoner i appen

 • Saldo, slik at du kan i appen se hvor mye penger du har på dine bankkontoer (denne informasjonen innhenter vi fra din bank).
 • Profilbilde, slik at du kan laste opp et bilde på din profil som andre brukere vil kunne se.
 • Navn, som du selv oppgir på konto eller kort.
 • Blokkerte personer, slik at de ikke lenger kan sende deg meldinger eller penger.
 • Vis Vipps Mobil på Vipps hjemskjerm, slik at du som er abonnent av Vipps Mobil kan ha oversikt over.
 • Forslag og tilbud fra Vipps, slik at du kan se tips og anbefalinger på Vipps hjemskjerm.

Tips: Du kan skru av og på funksjoner i appen under Profil. 

Hva gir oss lov til del 2?

Ditt samtykke

2. Behandling av dine personopplysninger på tvers av Vipps-tjenestene

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vipps behandler også personopplysninger slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser etter relevante lover og regler. De meste relevante er følgende:

 • Bokføring: Regnskapsmateriale, som også kan inneholde personopplysninger, behandles og lagres i samsvar med kravene i bokføringsloven.
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger: Vipps behandler relevante personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Dette inkluderer undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vipps innhenter også opplysninger fra ulike registre for å oppfylle lovkrav blant annet knyttet til politisk eksponerte personer og sanksjoner. 
 • Utlevering av personopplysninger til offentlige myndigheter: Dette må vi gjøre når det foreligger en rettslig kjennelse eller for å oppfylle lovkrav, slik som f.eks. straffeloven, statistikkloven, skatteloven, eller NAV-loven.
 • Utlevering av personopplysninger til banker og andre finansforetak: Dette er forankret i hvitvaskingsloven når det er en del av nærmere undersøkelser og i finansforetaksloven når det gjelder betalingsbedragerier.
 • Sikkerhetsovervåking: Vipps behandler personopplysninger når vi logger og overvåker bruk av Vipps sine tjenester for å oppdage og håndtere mistenkelig aktivitet og sikkerhetshendelser. Dette kan inkludere logging av dine personopplysninger. Kravet til å ivareta informasjonssikkerhet er bl.a. forankret i personopplysningsloven og IKT-forskriften. 

Hva gir oss lov til dette?

Vår rettslige forpliktelse. 

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vipps behandler nødvendige personopplysninger for å hjelpe deg hvis du har problemer eller spørsmål til bruk av våre tjenester. De meste relevante er følgende:

 • Opplysninger om deg (navn, telefonnummer, e-postadresse, Folkeregistrert og egenutfylt adresse, fødselsnummer)
 • Opplysninger om saken det gjelder
 • Opplysninger om kundeforholdet (hvilke tjenester bruker du, hvor lenge, etc.)

Avhengig av hva saken gjelder, kan det også inkludere:

 • Transaksjonsdata
 • Konto- og kortopplysninger (bankkontonummer, maskerte debet- eller kredittkortnummer og utløpsdato)
 • Bruksdata (visninger i app, tid og klikk i våre flater, søk, inn- og utlogginger)
 • Tekniske data (interne IDer, IP-adresse, operativsystem, mobilenhet, nettleser, innstillinger i app, logg over tekniske hendelser mm.)

Hva gir oss lov til dette?

Avtalen vi har med deg, se vilkårene.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Del 1: Generell markedsføring

Vipps vil noen ganger markedsføre til alle sluttbrukere i våre flater, dvs. våre nettsider og appen. Slik markedsføring vil se likt ut for alle sluttbrukere over 18 år. Personer under 18 år vil ikke få markedsføring fra Vipps.

Hva gir oss lov til del 1?

Vår berettiget interesse.

Del 2: Enkelt tilpasset markedsføring i våre flater

Vipps gjennomfører enkel profilering for å tilpasse kommunikasjon til deg og for å sørge for å ekskludere sluttbrukere under 18 år fra våre markedsføringsaktiviteter. For dette, bruker vi følgende personopplysninger:

 • Aldersgruppe 
 • Bosted

Hva gir oss lov til del 2?

Vår berettiget interesse.

Del 3: Avansert tilpasset markedsføring i våre flater

Hvis du samtykker til det, tilpasser vi forslag og tilbud i appen slik at innholdet skal oppleves så relevant som mulig for deg. Vi baserer markedsføringsaktiviteter på gjennomført kundeanalyse og de opplysninger vi har om deg, og benytter profilering basert på: 

 • Kontaktopplysninger
 • Hvilke tjenester du bruker hos oss
 • Bruksdata (besøkte sider, tid og klikk i våre flater, søk, inn- og utlogginger)
 • Bankkonto- og betalingskortopplysninger
 • Overordnet transaksjondata (når og hvor du handler men ikke hva du kjøper og summen)

Hva gir oss lov til del 3?

Ditt samtykke.

Del 4: Markedsføring over e-post eller SMS

Hvis du samtykker til det, kan vi sende forslag og tilbud til deg over e-post eller SMS.

 • Opplysninger om deg (navn, telefonnummer, e-postadresse)

Hva gir oss lov til del 4?

Ditt samtykke.

Del 5: Markedsføringsaktiviteter utenfor våre flater

Hvis du samtykker til det, ønsker vi å gi deg som kunde relevant forslag og tilbud utenfor våre flater, f.eks. på sosiale plattformer og nettsider. For å kunne få til dette må vi vite hvem du er når du bruker de aktuelle sosiale plattformer og nettsider. Det gjør vi ved å koble personopplysninger som du har gitt til oss, med informasjon du har gitt i den eksterne kanalen. Når koblingen er gjort, vil du kunne motta budskap og informasjon som vi antar er av interesse. I slike tilfeller overfører Vipps personopplysninger som er hashet til den enkelt tredjepart. Mer informasjon kan du finne på Informasjonskapsler (vipps.no).

 • Opplysninger om deg (navn, telefonnummer, e-postadresse)
 • Bruksdata (besøkte sider, tid og klikk i våre flater, søk, inn- og utlogginger)

Hva gir oss lov til del 5?

Ditt samtykke.

Tips: Du finner oversikt over dine samtykker på markedsføring i appen under Profil > Innstillinger. Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker på samme sted.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Del 1: Interne utvikling av våre tjenester

I Vipps behandler vi personopplysninger for intern prosess- og systemutvikling, vedlikehold og forbedring av kundeopplevelse for deg. For dette, analyserer vi hva som brukes av våre tjenester og hvordan de brukes. For denne type behandling, har vi ikke behov til å identifisere kundene og bruker aggregert, pseudonymisert eller anonymisert data. Følgende opplysninger kan behandles for å generere analyser: 

 • Demografiske data (alder, kjønn, bosted)
 • Hvilke Vipps tjenester/produkter du bruker
 • Tekniske data (KundeID, Informasjonskapsler, User_agent) 
 • Bruksdata (visninger i app, tid og klikk i våre flater, søk, inn- og utlogginger)
 • Aggregert transaksjonsdata
 • Profil-informasjon (antall betalingskort og bankkonto)

Hva gir oss lov til del 1?

Vår berettiget interesse.

Del 2: Statistikk

I Vipps behandler vi videre den informasjon for å utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser, markedsanalyser og rapporter basert på bruksmønstre og demografi. Vi bruker statistiske data som grupperer brukere i lignende bruksmønstre som hjelper oss med å forstå hvordan tjenestene våre brukes. Resultater kan ikke knyttes tilbake til deg da vi aggregerer data for dette formålet.

Hva gir oss lov til del 2?

Vår berettiget interesse.

Tips: I noen situasjoner sender vi videre resultater av analysene til brukersteder som bruker Vipps. Informasjon som sendes kan ikke knyttes tilbake til deg.

Vipps deler aggregert statistikk til enkelte samarbeidspartnere slik som banken der du er kunde (har mottakskonto) og Finansdepartementet. Informasjon som sendes kan ikke knyttes tilbake til deg.

Vipps bruker flere leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). I slike situasjoner inngår Vipps en databehandleravtale med leverandøren for å sikre at behandlingen gjennomføres i samsvar med personopplysningsloven. Relevante databehandlere vi bruker er:

 • Skytjenesteleverandører
 • Programvareleverandører 
 • Tjenesteleverandører
 • Konsulentselskaper
 • Banker 

Når vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller kan Vipps overføre personopplysninger til databehandlere i land utenfor EØS. Slike overføringer kan bare gjøres hvis databehandleren har gitt nødvendige garantier at personvernet og rettighetene dine er godt ivaretatt. Dette kan være et overføringsgrunnlag godkjent av EU-kommisjonen f.eks. til et godkjent land, standardklausuler (SCC), eller gyldige bindende konsernregler (BCR). I spesielle situasjoner kan et annet gyldig overføringsgrunnlag, slik som avtale eller samtykke, benyttes dersom beskyttelsesnivået tilsvarer nivået i EØS.

Informasjonssikkerhet er helt grunnleggende for å levere deg trygge og enkle løsninger. Gjennom effektive sikkerhetstiltak og prosesser sikrer vi derfor at dine personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og endringer, og er tilgjengelig ved behov. Dette oppnår vi ved hjelp av for eksempel følgende tiltak:

 • Tilgang- og identitetsstyring
 • Sikker programvareutvikling og sikkerhetstesting
 • Kryptering
 • Nettverkssikkerhet
 • Sikkerhetsovervåkning og hendelseshåndtering
 • Sikkerhetsopplæring og kunnskapsdeling blant ansatte
 • Kravstilling og oppfølging av informasjonssikkerhet hos leverandører

Sikkerhetstiltak iverksettes, følges opp og forbedres kontinuerlig basert på en risikobasert tilnærming for å sikre at personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet over tid.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig og følger følgende regler: 

 • Hovedregel er at vi lagrer personopplysninger så lenge kundeforholdet ditt pågår. Dette gir deg mulighet til å ha oversikt over din historikk som du kan selv se i appen.
 • Når du avslutter ditt kundeforhold, vil enkelte opplysninger bli lagret av Vipps i ytterligere 3 og halvt år, 5 eller 10 år i samsvar med krav i hvitvaskingsloven eller bokføringsloven. 
 • Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.
 • I noen situasjoner, kan vi ha berettiget interesse i å beholde opplysningene i en lengre periode, for eksempel for back-up. 

3. Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du sende din forespørsel til vårt personvernombud på personvern@vipps.no. 

 • Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Husk også at du kan finne informasjon om deg, din profil og din historikk i Vipps appen.
 • Du har rett til å få rettet uriktige personopplysninger om deg. I appen, kan du selv endre din epostadresse, adresse, bilde, kontonummer og kortinformasjon. 
 • Du har rett til å kreve at dine personopplysninger blir slettet dersom Vipps ikke lenger har rettslig grunnlag for behandlingen. Vil du slette din profil? Se Hvordan sletter jeg alt om meg og min profil? (vipps.no)
 • Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker: 
 • Vipps Logg inn og Vipps Hurtigkasse: under Profil > Personlig informasjon > Bedrifter med tilgang i appen eller Nettlesere som husker deg
 • Vipps Regninger og eFaktura: under Profil > Regninger og eFaktura
 • Markedsføring: under Profil > Innstillinger i appen
 • Innstillinger på telefonen: under innstillinger på telefonen din 
 • Innstillinger i appen: f.eks. under Profil > Innstillinger eller under Profil > Kontoer og kort
 • Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dette gjør vi blant annet i denne personvernerklæringen, i vilkårene, ved innhenting av samtykke og i appen.
 • Du har rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger, dersom de behandles med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av vår berettiget interesse. Slik behandling kan for eksempel være for analyseformål eller sammenstilling av data på tvers av tjenester.
 • Du har også rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger i enkelte situasjoner.
 • Du har rett til å få dine personopplysninger overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig. 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet

4. Endringer i erklæringen

Vipps jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester. Vi endrer informasjon i denne personvernerklæringen ved eventuelle endringer i lov, tjenester vi tilbyr eller i vår egen praksis for behandling av personopplysninger. Dersom Vipps gjør større endringer som kan påvirke ditt personvern eller dine rettigheter vil du bli varslet i appen eller per e-post. 

Vipps Confirm.png

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om personvern, ta kontakt med oss på chaten vår her på vipps.no eller send e-post til personvern@vipps.no

Du finner også en del svar under hjelp: Personvern og sikkerhet - spørsmål og svar

Hjelp_2x.png