Versjon 1 - 07.06.19 Personvernerklæring BankID-app

Behandlingsansvar

For BankID-app-tjenesten opptrer Vipps AS som databehandler på vegne av bankene i Norge. Denne personvernerklæring for tjenesten BankID-app er et tillegg til behandlingsansvarlige banks egen personvernerklæring.

Vipps AS er et selskap som drifter og forvalter produktene til Vipps, BankAxept og BankID. Det er din utstederbank for BankID som er behandlingsansvarlig for denne tjenesten, Vipps AS har i den forbindelse en rolle som databehandler som utfører oppgaver på vegne av bankene og har en særskilt databehandleravtale med bankene i Norge om denne behandling.

De avtalevilkår og regler for behandling av personopplysninger som gjelder mellom deg og din bank for bruk av BankID, gjelder også ved bruk av BankID med BankID-app.

Ansvar for dine personopplysninger

Du skal alltid føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til Vipps AS. Vi gjør alt vi kan for å verne dem, hindre at uvedkommende kan få tilgang til dem, påse at de er riktige, bare behandles for de formål opplysningene har blitt samlet inn for, og slettes når de ikke lenger trenger å lagres med hensyn til formålet, av sikkerhetsgrunner eller ifølge annen lov.

Formål med behandlingen

Vipps behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med databehandleravtalen vi har med bank, personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av BankID-app er først og fremst å oppfylle de forpliktelsene Vipps AS har påtatt seg for gjennomføring av de avtalevilkår som gjelder mellom deg og din bank for bruk av BankID.

Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som behandles hos Vipps AS for tjenesten BankID-app er:

  • Navn, fødselsnummer og bruker-ID samt sistnevntes tilstand
  • Opplysninger om den mobile enheten, herunder produsent, operativsystemversjon, nettverkstype, IP-adresse, tidssone, foretrukket språk og enhets-ID samt sistnevntes tilstand
  • Opplysninger om dato, tidspunkt, type transaksjon samt brukersted for utstedelse og bruk av appen

Grunnlag for behandling

Behandlingen av personopplysningene dine i BankID-app skjer med grunnlag i din og vår avtale med behandlingsansvarlige bank.

Overføring til tredjeparter og utlevering

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler personopplysningene dine som underleverandør for Vipps AS. Vipps AS inngår alltid databehandleravtale med sine databehandlere, og eventuelle databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med instruksjoner fra Vipps AS, som igjen har fått instruksjoner fra bank, og for de formål som personopplysningene dine har blitt samlet inn for. Personopplysninger kan også utleveres ut til skattemyndighet, politimyndighet eller annen myndighet hvis det er hjemmelsgrunnlag for det. Vipps AS vil utover dette ikke overføre eller utlevere dine personopplysninger til tredjeparter.

Lagring

Vipps AS vil lagre opplysningene dine så lenge behandlingsansvarlige bank bestemmer og for å oppfylle formålet med tjenesten. Deretter vil de bli lagret hvis det er nødvendig for å oppfylle visse lovkrav, eksempelvis bokføringsloven og lov om hvitvasking. Når den tiden har passert, vil personopplysningene dine bli slettet.

For personlig bruk

BankID-app er personlig og skal kun benyttes av den personen den er utstedt til (dens rettmessige eier). Deling av appen med andre personer er et brudd på din avtale med behandlingsansvarlige bank.

Personvernombud

Vipps AS har utpekt et personvernombud. Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om Vipps AS’ behandling av personopplysninger. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: personvern@vipps.no

Informasjon/korrigering

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg i Vipps AS virksomhet. Hvis du vil vite hvilke personopplysninger Vipps AS behandler om deg, kan du sende en anmodning til Vipps AS’ personvernombud på personvern@vipps.no.

Hvis du ser at en opplysning om deg er feil eller må oppdateres, kan du ta kontakt med vårt kundesenter eller til personvern@vipps.no slik at vi får riktig opplysning.

Annet

Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig via vår BankID-app.